28/05/2022 09:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái goá nhà giàu

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 02/08/2011 07:59

 

Ta thấy người ta vẫn bảo rằng:
Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng,
Cõi đời cũng lắm nơi thanh quý,
Chị Nguyệt dung chi đứa tục tằn.
Mình tựa vào cây, cây chó ỉa,
Chân thò xuống giếng, giếng ai ăn.
Con người như thế mà như thế,
Như thế thì ra nghĩ cũng xằng.
Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 43, NXB Văn Học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Gái goá nhà giàu