02/04/2020 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại tác cửu thú tư quy kỳ 1
代作久戍思歸其一

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2005 00:20

 

Nguyên tác

關外秋風送笛吹,
班超頭白未城歸。
十年許國君恩重,
千里離家旅夢遲。
夜繡榮花身外幻,
朝雲名利眼前非。
隴阡歲歲瓜田熟,
苦盡甘來尚有期。

Phiên âm

Quan ngoại thu phong tống địch xuy,
Ban Siêu[1] đầu bạch vị thành quy.
Thập niên hứa quốc quân ân trọng,
Thiên lý ly gia lữ mộng trì.
Dạ tú vinh hoa thân ngoại huyễn,
Triêu vân danh lợi nhãn tiền phi.
Lũng thiên[2] tuế tuế qua điền thục[3],
Khổ tận cam lai thượng hữu kỳ.

Dịch nghĩa

Gió thu ngoài ải đưa tiếng địch đi xa
Ban Siêu đầu bạc vẫn chưa được về
Mười năm dâng mình cho nước, ơn vua nặng
Nghìn dặm lìa nhà, giấc mộng lữ thứ kéo dài
Vinh hoa như áo gấm đi đêm, chỉ là ảo ảnh ngoài thân
Danh lợi như bóng mây buổi sáng, đổi khác ngay trước mắt
Bên đường đất Lũng, năm này sang năm khác ruộng dưa lại chín
Hết khổ đến sướng còn có ngày về

Bản dịch (của Bản dịch của Quách Tấn)

Tiếng địch non xa giục gió vàng
Chàng Siêu tóc bạc chẳng hồi hương
Mười năm nợ nước lòng canh cánh
Muôn dặm tình quê mộng trễ tràng
Áo gấm ngoài thân trùm huyễn hoặc
Bóng mây trước mắt thoảng giàu sang
Năm năm luống đợi mùa dưa chín
Khổ trước vui sau ước cũ càng
[1] Người đời Đông Hán 東漢, làm tướng đi đánh các nước Tây Vực 西域 hơn ba mươi năm, lúc già mới được về nhà nghỉ.
[2] Đường ở nơi bờ ruộng, nơi bãi tha ma ở đất Lũng, tức ở chốn đồn trú xa xôi.
[3] Liên Xưng và Quản Chi Phủ đi thú đất Quý Châu, khi đi thì mùa dưa chín, hẹn cùng người nhà đến mùa dưa chín năm sau sẽ về (theo "Tả truyện"). Tức là đi thú chỉ một năm. Còn người trong này thì năm nào cũng thấy dưa chín ở bên cạnh nơi đồn trú, nhưng chưa được về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Đại tác cửu thú tư quy kỳ 1