03/12/2021 13:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu cảm

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2014 06:33

 

Mùa thu đẹp đến nao lòng
Nắng hơi hơi nắng mây bồng bềnh mây
Người thì nửa tỉnh nửa say
Nửa lo giá chợ, nửa ngây vì trời…
Mùa thu ơi đẹp vừa thôi
Giăng chi khoảng cách giữa đời và mơ
Đời càng nhiều nỗi ưu tư
Người càng đơn lẻ trước thu tuyệt vời
Hà Nội, thu 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thị Hồng » Thu cảm