09/08/2022 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người xa

Tác giả: Chu Ngạn Thư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 11:34

 

(gửi Mạc)

người đành chốn đó mê vui
bỏ tôi trông đợi như ngôi miếu tàn
trăng non xế bóng vội vàng
ngóng tin, tôi lụn như tàn nhang khuya
người xa, tôi xót tay chia
những bông quỳnh sớm nỡ lìa sương đêm
Nguồn: Thơ Chu Ngạn Thư 1974, NXB Con Đuông, 1-1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Ngạn Thư » Người xa