21/05/2024 00:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai xuất sứ An Nam
送李仲賓蕭方崖出使安南

Tác giả: Lưu Nhạc - 劉岳

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 05/11/2018 15:55

 

Nguyên tác

喜拜龍形年第一,
薰風拂拂柳依依。
香含粉署星辰近,
恩重皇華禮樂輝。
北闕初頒治詔下,
南荒愧謝遠人歸。
太平氣象彌寰宇,
役事言還入紫微。

Phiên âm

Hỉ bái long hình niên đệ nhất,
Huân phong phất phất liễu y y.
Hương hàm phấn thự[1] tinh thần[2] cận,
Ân trọng “Hoàng hoa[3]” lễ nhạc huy.
Bắc khuyết[4] sơ ban trị chiếu hạ,
Nam hoang quý tạ viễn nhân quy.
Thái bình khí tượng my hoàn vũ,
Dịch sự ngôn hoàn nhập Tử Vi.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Mừng hội rồng bay mới kỷ nguyên,
Gió trong hây hẩy liễu non non.
Hương nồng phấn thự tinh thần rạng,
Lễ trọng hoàng hoa đức huệ đồn.
Bắc khuyết vừa ban lời chiếu chỉ,
Nam bang liền chịu phận tôi con.
Thái bình cảnh tượng đầy trời đất,
Sứ mạng xong rồi lại ngọc môn.
Bài thơ này được làm khi tiễn Lý Trọng Tân và Tiêu Phương Nhai, các sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược.

[1] Các dinh thự dùng hồ phấn quét tường gọi là phấn thự.
[2] Tinh thần ở đây cũng như tinh tú, là các vì sao.
[4] Cửa cung điện của vua.
[3] Chỉ việc đi sứ, từ bài Hoàng hoàng giả hoa trong Kinh thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Nhạc » Tống Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai xuất sứ An Nam