25/09/2021 08:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng gọi của “con tim”

Tác giả: Thanh Tịnh - Trần Văn Ninh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2019 20:48

 

I
Lan Anh em ở đâu?
Trời tuôn giọt lệ sầu.
Tìm em cùng phương nẻo,
Đồng ruộng, núi, ngàn sâu.

II
Trong sương anh tìm em,
Sương bạc hoá sương đêm.
Sương đêm đầy lạnh lẽo,
Trời lặng, xóm làng êm.

III
Tên em anh lớn kêu,
Đáp anh có gió chiều.
Gió chiều đùa tơ liễu,
Tơ liễu gợi tình yêu.

IV
Yêu em gái giang hồ,
Đường đời thân thế cô,
Phòng xuân em khóc lạnh,
Sương lạnh lệ em khô.

V
Gặp em giữa chiều vàng.
Chia tay đêm ấy tan.
Đêm tan tình chưa cạn,
Lệ cạn em buồn than.

VI
Em than đời em mờ,
Vì em chỉ biết mơ.
Mơ tan tình nhân biệt,
Từ đấy em ngẩn ngơ.

VII
Nhưng em, Lan Anh ơi!
Đời em vẫn trong ngời.
Mặc dầu thân em đoạ,
Con thuyền giữa biển khơi.

VIII
Vì tình rất thiêng liêng,
Xa cao cõi mộng huyền.
Con tim tràn máu nóng,
Tạo được cõi thần tiên.

IX
Nhưng em chẳng nghe anh,
Em nghe tiếng thị thành.
Thị thành đầy cát bụi,
Bỏ lại, nước, trời xanh.

X
Thế rồi buổi xuân tươi,
Sương rơi lệ anh rơi.
Sương rơi cành liễu đón,
Lệ anh tản giữa trời…

XI
Đồng ruộng, núi, ngàn sâu!
Tìm em cùng phương nẻo.
Trời tuôn giọt lệ sầu,
Lan Anh em ở đâu???
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tịnh » Tiếng gọi của “con tim”