29/01/2022 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng...

Tác giả: Tạ Minh Châu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2014 07:36

 

Đừng vào Tam Cốc cùng anh
Đừng nghiêng ánh mắt chòng chành thuyền nan
Đừng khum tay vớt trăng tàn
Lặng yên thì có... vội vàng thì không
Đừng cười tan mất mông lung
Những kim tự tháp nặng trùng thời gian
Đừng châm, ngọn lửa nhanh tàn
Que diêm mau tắt, tiếng đàn lẹ ngưng
Ngửa tay hứng cái mịt mùng
Biết đâu giọt nước thẹn thùng lạnh rơi

Đừng vào Tam Cốc em ơi
Thuyền nan thì bé, vực đời thì sâu...
Tam Cốc - Bích Động
12-1995
Nguồn: Tạ Minh Châu, Lời neo trong đêm (thơ), NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Minh Châu » Đừng...