07/08/2020 17:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió nồm là gió nồm nôm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2019 21:39

 

Gió nồm là gió nồm nôm,
Trách chàng quân tử có mồm không ăn.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió nồm là gió nồm nôm