06/12/2020 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuềnh xoàng đánh bạn xuềnh xoàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 13:26

 

Xuềnh xoàng đánh bạn xuềnh xoàng
Trẻ vui bạn trẻ, già choang bạn già
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xuềnh xoàng đánh bạn xuềnh xoàng