22/01/2021 07:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đứng xa nghe tiếng em hò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 05:06

 

Đứng xa nghe tiếng em hò,
Cách sông cũng lội, cách đò cũng qua.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đứng xa nghe tiếng em hò