28/10/2020 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lặng lẽ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 26/03/2016 09:16

 

Em đi vội vã không nhìn lại
Lặng lẽ làm thinh nuốt hận dài
Nào biết lỗi mình hay cô ấy
Dây đàn căng đứt một tương lai?

Mai kia cố nén trong lồng ngực
Ấm ức làm sao nỗi chát chua
Sự thật em về nơi xa vắng
Còn đây trái đắng vẫn bông đùa

Biển đã âm thầm không ai đứng
Đìu hiu ngọn gió cứ bay bay
Quay qua cát bụi, hồn quay quắt
Trời! Dáng mơ phai khiến đoạ đày.
TP. Hồ Chí Minh

Nguồn: Hai tâm hồn, NXB Thanh niên, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lặng lẽ