01/10/2022 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa kỳ 2
浣溪沙其二

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2008 05:20

 

Nguyên tác

不信芳春厭老人,
老人幾度送餘春,
惜春行樂莫辭頻。

巧笑艷歌皆我意,
惱花顛酒拼君瞋,
物情惟有醉中真。

Phiên âm

Bất tín phương xuân yếm lão nhân[1],
Lão nhân kỷ độ tống dư xuân,
Tích xuân hành lạc mạc từ tần[2].

Xảo tiếu diễm ca giai ngã ý,
Não hoa[3] điên tửu bính quân sân,
Vật tình duy hữu tuý trung chân.

Dịch nghĩa

Không tin là xuân thắm ghét người già,
Kẻ già này đã bao lần tiễn xuân tàn,
Tiếc xuân ca múa cứ nán lại mãi.

Cười đẹp, múa hay đều hợp với ý ta,
(Chỉ có) hoa bay đi phiền muộn, rượu uống điên cuồng khiến anh phát cáu,
Trên đời này chỉ có cái tình khi say mới là thật.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Không tin xuân thắm ghét người già,
Người già bao độ tiễn xuân tàn,
Nán xem ca múa những tiếc xuân.

Hợp ý ta sao người đẹp múa,
Anh buồn rượu muộn với sầu hoa,
Chỉ có người say mới thật thà.
[1] Ám chỉ tác giả.
[2] Lấy ý từ bài "Hoán khê sa" của Lý Tuần.
[3] Lấy từ thơ Đỗ Phủ: "Giang thượng bị hoa não bất triệt" (Trên sông bị hoa làm cho điên cuồng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Hoán khê sa kỳ 2