07/07/2022 14:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị Liêu nô A Đoạn
示獠奴阿段

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 20:16

 

Nguyên tác

山木蒼蒼落日曛,
竹竿裊裊細泉分。
郡人入夜爭餘瀝,
豎子尋源獨不聞。
病渴三更回白首,
傳聲一注濕青雲。
曾驚陶侃胡奴異,
怪爾常穿虎豹群。

Phiên âm

Sơn mộc thương thương lạc nhật huân,
Trúc can diểu diểu tế tuyền phân.
Quận nhân nhập dạ tranh dư lịch,
Thụ tử tầm nguyên độc bất văn.
Bệnh khát tam canh hồi bạch thủ,
Truyền thanh nhất chú thấp thanh vân.
Tằng kinh Đào Khản[1] Hồ nô dị,
Quái nhĩ thường xuyên hổ báo quần.

Dịch nghĩa

Cây núi xanh xanh, trời xế năng ấm,
Ống luồng róc rách truyền dòng nước nhỏ chia ra.
Dân quận vào đêm tranh nhau giọt nước thừa,
Thằng bé tìm tới đầu nguồn một mình không nghe tin gì.
Bị khát nước mà suốt ba canh ngỏng đầu bạc,
Tiếng vọng rót vào như ướt cả mây xanh.
Từng sợ chuyện lạ về tên hầu người Hồ của Đào Khản,
Lo cho mày đi vào đám lũ hùm beo.

Bản dịch của Nhượng Tống

Cây rừng xanh xám bóng về chiều
Ống nứa song song suối chảy theo
Cứ đấy dân quê tranh gánh nước
Tìm đâu thằng nhỏ phải qua đèo
Bơ phờ tóc bạc ba canh khát
Đầm ướt mây xanh một thác treo
Đầy tớ họ Đào kinh chuyện lạ
Mày len chi giữa đám hùm beo
(Năm 766)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Truyện được ghi trong Dị uyển 異苑. Nhà của Khản có hơn ngàn kẻ hầu, thường có đứa gốc người Hồ. Thường không nói dỡn, cứ ngồi lì một chỗ. Một hôm Khản ra phố, tên hầu này mang gậy đi theo. Một vị sư người Hồ trông thấy, kinh ngạc tới chào hỏi và nói "Đây là sứ giả của núi dưới bể. Thản lấy làm lạ. Đêm đến thấy mất tên hầu."

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thị Liêu nô A Đoạn