28/05/2022 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Còn một lần này
Még ez egyszer

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2020 18:51

 

Nguyên tác

Még ez egyszer, még útószor
Hadd zendűljön meg dalom;
Mért sebeim’ rejtegetni?
Szégyen-é a fájdalom?
Tán könnyebbűl a nyilt érzés
Ha sohajban rést talál:
Oh, ez örök benső vérzés;
Oh, e folytonos halál!

Egyedűl a társaságban,
Ezerek közt egyedűl...

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Còn một lần này, lần cuối cùng đây
Hãy để bài ca tôi vang lên, vang mãi
Sao phải giấu những vết thương gặp phải?
Đớn đau không là nhục nhã ê chề?
Có phải là dễ chịu phơi cảm giác ra
Nếu như thở dài gặp nhiều lỗ hổng
Đây là sự chảy máu bên trong nghiêm trọng
Ôi, cái chết từ từ tuần tự quay vòng

Giữa đông người ta lạnh lẽo cô đơn
Giữa ngàn người một mình ta cô độc
1878
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Còn một lần này