18/05/2021 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuổi xuân

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 23/02/2009 02:51

 

Tuổi thơ ngủ quên đón năm mới
Sáng ra lo tuổi rớt vào đêm
Nay giao thừa đến thời gian đuổi
Chạy với mùa xuân tuổi cuối thềm
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Tuổi xuân