28/06/2022 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi gọi em, bằng một mù sương

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 23:10

 

Đi ra phố, mới biết quên tên phố
Đành hỏi thăm cây sao rất già
Lối nào mình bữa ấy, sang nhau?
Đi ra phố, đi theo vùng lá đổ…

Đi ra phố, mới nhớ, không biết gọi
Cách phát âm về dĩ vãng ra sao?
Đành mượn tiếng gió rơi, làm tiếng nói…

Đi ra phố, đi theo vùng lá đổ
Mới nhớ mình vắng, như con đường
Em trôi qua mắt, như mây trắng
Tôi gọi em, bằng một mù sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đăng Khoa » Tôi gọi em, bằng một mù sương