12/07/2020 11:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng thù Lý đô đốc biểu trượng “Tảo xuân tác”
奉酬李都督表丈早春作

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 12:00

 

Nguyên tác

力疾坐清曉,
來時悲早春。
轉添愁伴客,
更覺老隨人。
紅入桃花嫩,
青歸柳葉新。
望鄉應未已,
四海尚風塵。

Phiên âm

Lực tật toạ thanh hiểu,
Lai thì bi tảo xuân.
Chuyển thiêm sầu bạn khách,
Cánh giác lão tuỳ nhân.
Hồng nhập đào hoa nộn,
Thanh quy liễu diệp tân.
Vọng hương ưng vị dĩ,
Tứ hải thượng phong trần.

Dịch nghĩa

Sức yếu ngồi trong buồi sáng mát,
Xuân sớm tới vào lúc đang buồn.
Lại thêm rầu vì là khách ở nhờ,
Nên mới biết cái già đã theo người.
Màu hồng thấm vào hoa đào khiến nó mơn mởn,
Màu xanh về với lá liễu nên nó trông tươi.
Lòng mong về quê chưa hết đâu,
Bốn bể còn gió bụi.

Bản dịch của Nhượng Tống

Gượng ốm ngồi trời sớm
Xem thơ tủi cảnh xuân
Buồn càng thêm vẫn ruột
Già đã đến theo chân
Đỏ nhuộm bông đào sớm
Xanh về lá liễu tân
Lòng quê sao khỏi bộn
Bốn bề vẫn phong trần
(Năm 761)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng thù Lý đô đốc biểu trượng “Tảo xuân tác”