18/10/2021 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Môn đạo hoài cổ
荊門道懷古

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 06:07

 

Nguyên tác

南國山川舊帝畿,
宋臺梁館尚依稀。
馬嘶古道行人歇,
麥秀空城野雉飛。
風吹落葉填宮井,
火入荒陵化寶衣。
徒使詞臣庾開府,
咸陽終日苦思歸。

Phiên âm

Nam quốc sơn xuyên cựu đế kỳ,
Tống đài Lương quán thượng y hy.
Mã tê cổ đạo hành nhân yết,
Mạch tú không thành dã trĩ phi.
Phong xuy lạc diệp điền cung tỉnh,
Hoả nhập hoang lăng hoá bảo y.
Đồ sứ từ thần Dữu khai phủ,
Hàm Dương chung nhật khổ tư quy.

Dịch nghĩa

Núi sông đây là cựu đế đô miền man
Chỗ đài nhà Tống và đình tạ nhà Lương, còn nhớ phảng phất
Nay chỉ thấy ngựa thét dưới cây cổ thụ, còn người đã đi hết
Lúa mạch tốt đầy chốn hoang thành, chim trĩ đồng bay ra
Gió thổi lá cây rụng, lấp kín giếng trong cung
Lửa bay vào hoang lăng, cháy áo bào trong mộ
Uổng công từ thần quan khai phủ Dữu Tín
Suốt ngày ở đất Hàm Dương buồn bã nhớ nhà

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Đô cũ miền Nam ở chốn này
Đình Lương đài Tống dấu còn đây
Cây cao ngựa hí hành nhân vắng
Lúa tốt thành hoang dã trĩ bay
Lăng cũ áo bào mồi lửa đốt
Cung xưa giếng ngự lá thu đầy
Lòng quê cám cảnh từ thần Dữu
Ở đất Hàm Dương nhớ suốt ngày
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Kinh Môn đạo hoài cổ