22/09/2023 16:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề cổ tùng hoạ tránh thi
題古松畫幀詩

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2020 15:23

 

Nguyên tác

十月輕寒葉未凋,
淡黃疏綠短長條。
無情有態堪憐處,
日角雲頭雨半腰。

Phiên âm

Thập nguyệt khinh hàn diệp vị điêu,
Đạm hoàng sơ lục đoản trường điều.
Vô tình hữu thái kham liên xứ,
Nhật giác vân đầu vũ bán yêu.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Mấy cành vàng nhạt xanh thưa
Đông vừa chớm lạnh lá chưa úa tàn
Trời tà mây lững sương chan
Càng say nét vẽ càng tràn tấm yêu
Bài này nằm ở hồi 3 của Kim Vân Kiều truyện. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới bài thơ này ở các câu 403-404: “Tay tiên gió táp mưa sa, Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Đề cổ tùng hoạ tránh thi