23/03/2023 14:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giết vua Hiệp Hoà đã thoái vị và ông Trần Tiễn Thành

Tác giả: Nguyễn Nhược Thị - 阮若氏

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 12:49

 

Mẹo lừa gạt gẫm khéo thay,
Sẵn dành thuốc độc ép vầy giết tươi.
Than ôi phúc họa nghĩ bài,
Cũng vì phú quí hại người thương thay !
Quyền thần khinh mạn dường này,
Có lời truyền trước, dám rày cải sau.
Vả đồng Phụ chính với nhau,
Trần công chẳng thuận, đem mưu giết liền.
Làm cho rõ mặt uy quyền,
Hẳn tình hiếp chế không kiêng đã rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Nhược Thị » Giết vua Hiệp Hoà đã thoái vị và ông Trần Tiễn Thành