28/05/2022 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Tây Bắc

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 03/02/2016 23:22

 

Ta hẹn cùng em Tây Bắc nhớ
Nghe như tiếng ngựa ở bên mình
Sớm sương mờ ảo như hơi rượu
Ngang núi mùa thu bóng nắng nghiêng...
3-10-2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Nhớ Tây Bắc