18/01/2021 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tô thị từ đường
題蘇氏祠堂

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2011 21:42

 

Nguyên tác

第室丹墀卜萃英,
客遊到處倍遺情。
逢人試問好山水,
應說蘇家詩禮庭。

Phiên âm

Đệ thất đan trì bốc tuỵ anh,
Khách du đáo xứ bội di tình.
Phùng nhân thí vấn hảo sơn thuỷ,
Ưng thuyết Tô gia thi lễ đình.

Dịch nghĩa

Ngôi nhà sân đỏ dùng để thờ cúng gia tiên
Khách đi qua vào đây, tình cảm để lại gấp bội
Gặp người, hỏi về những nơi tốt của núi sông
Phải nói, nhà họ Tô là sân nhà thi lễ

Bản dịch của Lê Thước

Ngôi nhà rực rỡ thờ gia tiên
Lòng khách vào đây vui vẻ thêm
Hỏi núi sông đây gì đẹp nhất?
Họ Tô thi lễ thế gia truyền
Nguyên chú của tác giả: Nhà này có bức câu đối “Truyền gia điển báo tồn phong yến; Đệ thất đan trì bốc tuỵ anh”, cho nên làm nối bài thơ này.

Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Đề Tô thị từ đường