10/08/2020 16:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công anh làm rể ba năm (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:12

 

Công anh làm rể ba năm,
Chiếu chả được nằm, đất lại cắm chông.
Con bà, bà lại gả chồng,
Để tôi vất vả, tốn công nhiều bề.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Công anh làm rể ba năm (I)