14/04/2024 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc đài thể kỳ 11
玉臺體其十一

Tác giả: Quyền Đức Dư - 權德輿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 08:30

 

Nguyên tác

昨夜裙帶解,
今朝蟢子飛。
鉛華不可棄,
莫是稿砧歸。

Phiên âm

Tạc dạ quần đới giải,
Kim triêu hỉ tử phi.
Diên hoa bất khả khí,
Mạc thị cảo châm[1] quy.

Dịch nghĩa

Đêm qua cởi bỏ dải quần
Sớm nay loài hỉ bay ra
Son phấn không thể rời tay
Chẳng phải chàng về đó ư?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hôm trước dải quần mở
Sớm này giống hỉ bay
Phấn son không nỡ bỏ
Chàng hẳn trở về ngay
[1] Chày đá để giặt áo, chỉ người chồng. Trung Hoa với hơn 4000 năm lịch sử là hơn 4000 năm chiến tranh loạn lạc liên miên, đặc biệt là chống giặc Hung Nô ở phía Bắc. Những người cô phụ ở nhà cứ mùa đông đến lại đập vải may áo rét gửi ra mặt trận cho chồng. Đây là hình ảnh phổ biến, xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm thơ Đường. Vì vậy mà cái chày đập áo là hình ảnh tượng trưng cho người chồng đi xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quyền Đức Dư » Ngọc đài thể kỳ 11