25/09/2020 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh liễu
詠柳

Tác giả: Tăng Củng - 曾鞏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 11/10/2013 06:42

 

Nguyên tác

萬條猶未變初黃,
倚得東風勢更狂。
解把飛花蒙日月,
不知天地有清霜。

Phiên âm

Vạn điều do vị biến sơ hoàng,
Ỷ đắc đông phong thế cánh cuồng.
Giải bả phi hoa mông nhật nguyệt,
Bất tri thiên địa hữu thanh sương.

Dịch nghĩa

Cành rối còn chưa vàng tí nào,
Nhờ vào thế gió đông càng càn rỡ.
Toan đem những bông hoa bay để che mặt trời mặt trăng,
Chẳng biết đất trời vẫn còn sương.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cành rối còn chưa nhú chút vàng,
Gió đông dựa được thế càng hăng.
Toan che nhật nguyệt hoa bay loạn,
Chẳng biết đất trời vẫn có sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tăng Củng » Vịnh liễu