26/01/2021 07:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng khuyên ai cô dâu

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 24/11/2009 19:41

 

Mừng ai gối phượng chăn loan
Khuyên ai gánh lấy giang san nhà chồng
Chúc ai tay bế tay bồng
Con Tiên rồi lại cháu Rồng về lâu
Mong ai con cháu mai sau
Khôn ngoan mở mặt năm châu cùng người
Quốc văn có một đôi lời
Đăng trương tân báo gửi người tân hôn
(Hữu thanh, 1921)

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Mừng khuyên ai cô dâu