13/04/2021 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 19. Nguyễn Trung Hoan

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:12

 

Mạn thuyết Thương sơn thử hậu thân
Thả khan kỳ bút dữ kỳ nhân
Thịnh Đường thế giới vô thi thảo
Toàn Việt giang sơn hữu quốc văn
Dĩ thị văn suy ư bát đại
Cận lai bút chiến hựu tam phân
Thanh bình động chủ phi vô bổ
Tảo đắc Âu chinh Á chiến trần.
Bài đề từ của Nguyễn Trung Hoan, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 19. Nguyễn Trung Hoan