16/01/2021 22:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phổ khuyến niệm Phật kỳ 4
普勸念佛其四

Tác giả: Ưu Đàm đại sư - 優曇大師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2017 20:59

 

Nguyên tác

幾多失腳走閻浮,
世事如麻日轉稠。
故國田園埋草裏,
野牛放蕩幾時休。

Phiên âm

Kỷ đa thất cước tẩu Diêm phù,
Thế sự như ma nhật chuyển trù.
Cố quốc điền viên mai thảo lý,
Dã ngưu phóng đãng kỷ thì hưu.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Bao phen lạc bước giữa trường đời,
Việc thế như gai lắm rối bời.
Hoa đẹp vườn xưa thương cảnh cũ,
Trâu dê dày đạp mãi không thôi.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ưu Đàm đại sư » Phổ khuyến niệm Phật kỳ 4