23/10/2021 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 011
山居百詠其十一

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:03

 

Nguyên tác

山居老衲百無能,
供佛常然一盞燈。
不假添油光燦爛,
十方世界悉皆明。

Phiên âm

Sơn cư lão nạp bách vô năng,
Cung Phật thường nhiên nhất trản đăng.
Bất giả thiêm du quang xán lạn,
Thập phương thế giới tất giai minh.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi già cả vụng trăm đường,
Đèn tâm dâng cúng đấng pháp vương,
Đâu rảnh thêm dầu đèn vẫn sáng,
Làu làu tỏ rạng khắp mười phương.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 011