02/10/2023 17:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên luống cày
밭고랑 위에서

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 31/07/2008 08:30

 

Nguyên tác

우리 두 사람은
키 높이 가득 자란 보리 밭, 밭고랑 위에 앉았어라.
일을 마치고 쉬는 동안의기쁨이여.
지금 두 사람의 이야기에는 꽃이 필 때.

오오 빛나는 태양은 내려 쪼이며
새 무리들도 즐거운 노래, 노래 불러라.
오오 은혜여, 살아 있는 몸에는 넘치는 은혜여,
모든 은근스러움이 우리의 맘 속을 차지하여라.

세계의 끝은 어디?  자애의 하늘은 넓게도 뎦였는데,
우리 두 사람은 일하며, 살아 있었어.
하늘과 태양을 바라보아라 날마다 날마다도,
새라 새로운 환희를 지어내며, 늘 같은 땅 위에서.

다시 한번 활기 있게 웃고 나서, 우리 두 사람은
바람에 일리우는 보리밭 속으로
호미 들고 들어 갔어라, 가지런히.
걸어 나아가는 기쁨이여, 오오 생명의 향상이여.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hai chúng tôi
Ngồi trên luống cày. Đồng lúa mạch xanh rờn thẳng tắp
Việc xong rồi, ngồi nghỉ với niềm vui
Câu chuyện hai người nở rộ tiếng nói cười

Ôi ánh thái dương ngời ngời chiếu xuống
Đàn chim vui hót, hót vang trời
Ôi ân huệ, cuộc đời đầy ân huệ
Sự ân cần chiếm trọn lòng chúng tôi

Nơi tận cùng thế giới là đâu? Trời tình ái rất dày và rất rộng
Hai chúng tôi cùng làm và cùng sống
Ngày mỗi ngày ngước nhìn trời đất rộng
Trên mảnh đất này không thể hết niềm vui

Hai chúng tôi lại cười lên tươi trẻ
Cầm cuốc xuống đồng, gió lộng cánh đồng xanh
Lúa thẳng hàng, niềm vui sướng long lanh
Ôi cuộc sống, ngày mỗi ngày sán lạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Trên luống cày