03/10/2022 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh hùng khi gấp khúc lươn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 08:34

 

Anh hùng khi gấp khúc lươn,
Khi quấn thì ngắn khi vươn thì dài.
Khảo dị:
Anh hùng gặp phải khúc lươn,
Khi gấp thời ngắn khi vươn thời dài.
Anh hùng được mấy khúc lươn,
Khi cuộn thì ngắn khi vươn thì dài.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh hùng khi gấp khúc lươn