01/07/2022 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều Bàn Cờ

Tác giả: Đông Xuyên - Nguyễn Gia Trụ

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2014 15:03

 

Ghế bố ngả hiên tây
Nhàn trông cảnh xóm này:
Ngày dài... trăng trước ngỏ
Xuân lộng gió trên cây
Lũ trẻ tung diều nhảy
Đàn dơi chao mỗi bay
Cà phê nghiêng chén nhắp
Bốn bể nhãng với đầy!
1958

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Xuyên » Chiều Bàn Cờ