13/08/2022 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công trình
Hесущих

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2013 21:51

 

Nguyên tác

Аэропорт – озона и солнца
аккредитованное посольство!
Сто поколений
не смели такого коснуться —
преодоленья
несущих конструкций.
Вместо каменных истуканов
стынет стакан синевы —
без стакана.
Рядом с кассами-теремами
он, точно газ,
антиматериален!
Бруклин – дурак, твердокаменный чёрт.
Памятник эры —
Аэропорт.

Bản dịch của Tế Hanh

Sân bay - sứ quán đặc mệnh toàn quyền
Của chất ô-zôn và tia nắng xém
Hàng trăm thế hệ
Không thể nào đụng đến
Cái kiên cố bền lâu
những công trình xây dựng trên cao

Nơi những khối đá bất di bất dịch
Chỉ có một cái cốc lớn trời xanh thủy tinh không phải thủy tinh
Cạnh những tủ sắt cột rường có thật
Nó như hơi
không vật chất!

Cạnh Brúclyn, cái đầu cầu bằng đá ngu si
Sân bay
Đài kỷ nguyên đây
1961
Nguồn: Chân dung Plixetxcaia (thơ), Vôznêxenxky, NXB Tác phẩm mới, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » Công trình