28/01/2022 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng Hà thuỷ quyết
紅河水決

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 09:14

 

Nguyên tác

六月紅河水,
無風亦接天。
忽添千嶂雨,
驚散萬家烟。
大野魚龍舞,
平林鳥雀眠。
河清吾有願,
對此益茫然。

Phiên âm

Lục nguyệt Hồng Hà thuỷ,
Vô phong diệc tiếp thiên.
Hốt thiêm thiên chướng vũ,
Kinh tán vạn gia yên.
Đại dã ngư long vũ,
Bình lâm điểu tước miên.
Hà thanh[1] ngô hữu nguyện,
Đối thử ích mang nhiên.

Dịch nghĩa

Tháng sáu nước sông Hồng đầy rẫy
Không có gió cũng dâng cao tận trời
Trận mưa núi bỗng thêm dồn dập
Dân muôn nhà hoảng sợ tán loạn
Đồng rộng cá rồng vùng vẫy
Rừng lặng chim chóc ngủ yên
Ta vẫn ước mong nước sông trong lại
Thấy cảnh này khôn xiết bùi ngùi

Bản dịch của Lê Thước, Vũ Đình Liên, Hà Văn Đại

Nước sông Hồng tháng sáu
Không gió cũng ngút trời
Nghìn núi mưa dồn dập
Muôn nhà khói tả tơi
Đồng rộng cá múa nhảy
Rừng bằng chim nghỉ ngơi
Sông trong ta những muốn
Đối cảnh xiết bùi ngùi
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Nguyễn Thượng Hiền, NXB Lao động, 2004
[1] Nước sông trong lại, chỉ cảnh thái bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Hồng Hà thuỷ quyết