29/11/2020 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 03
和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其三

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:58

 

Nguyên tác

玉露清霜滿一天,
月中丹桂共鮮妍。
花神若品群芳譜,
未許黃寒占榜先。

Phiên âm

Ngọc lộ thanh sương mãn nhất thiên,
Nguyệt trung đan quế cộng tiên nghiên.
Hoa thần nhược phẩm quần phương phổ,
Vị hứa hoàng hàn chiếm bảng tiên.

Dịch nghĩa

Móc ngọc sương trong đầy trời,
Với cây quế đỏ trong trăng, cùng tươi đẹp.
Thần hoa nếu xếp bậc các thứ hoa,
Chưa hẳn cho hoa mai xếp đầu bảng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Móc ngọc sương trong sáng một màu,
Sánh cùng đan quế kém gì đâu.
Thần hoa nếu xếp hoa theo bậc,
Chưa hẳn hàn mai đứng bảng đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 03