26/11/2022 20:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam viên kỳ 08
南園其八

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2014 16:47

 

Nguyên tác

春水初生乳燕飛,
黃蜂小屋撲花歸。
窗含遠色通書幌,
魚擁香鉤近石磯。

Phiên âm

Xuân thuỷ sơ sinh nhũ yến phi,
Hoàng phong tiểu ốc phác hoa quy.
Song hàm viễn sắc thông thư hoảng,
Ngư ủng hương câu cận thạch ky.

Dịch nghĩa

Nước suối vừa dâng cao, chim én mới nở đang tập bay,
Ong vàng tới phòng nhỏ kiếm phấn hoa mang về.
Qua bức rèm cửa sổ thư phòng thấy cảnh sắc ngoài xa,
Cá đâu đang đớp động lưỡi câu có mồi thơm bên ghềnh đá.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối xuân dâng, én non bay tập
Lũ ong vàng kiếm sáp hoa về
Qua rèm thấy cảnh ngoài khe
Cá đâu đớp động cần tre bên ghềnh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Nam viên kỳ 08