30/09/2021 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh em tứ hải giao tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 08:24

 

Anh em tứ hải giao tình
Tuy rằng bốn bể nhưng sinh một nhà
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh em tứ hải giao tình