26/03/2023 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 098
山居百詠其九十八

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 15:09

 

Nguyên tác

山居滿目是青山,
峻疊崎嶇行路難。
行到水窮山盡處,
自然得到不空還。

Phiên âm

Sơn cư mãn mục thị thanh sơn,
Tuấn điệp khi khu hành lộ nan.
Hành đáo thuỷ cùng sơn tận xứ,
Tự nhiên đắc đáo bất không hoàn.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi đầy mắt ấy non xanh,
Cao thấp quanh co đá chập chồng.
Đi đến nước cùng non tận chỗ,
Tự nhiên được báu chẳng về không.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 098