08/10/2022 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu thôn
小村

Tác giả: Mai Nghiêu Thần - 梅堯臣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2009 05:16

 

Nguyên tác

淮闊洲多忽有村,
棘籬疏敗謾為門。
寒雞得食自呼伴,
老叟無衣猶抱孫。
野艇鳥翹唯斷纜,
枯桑水嚙只危根。
嗟哉生計一如此,
謬入王民版籍論。

Phiên âm

Hoài khoát châu đa hốt hữu thôn,
Cức ly sơ bại mạn vi môn.
Hàn kê đắc thực tự hô bạn,
Lão tẩu vô y do bão tôn.
Dã đĩnh điểu kiều duy đoạn lãm,
Khô tang thuỷ khiết chỉ nguy căn.
Ta tai sinh kế nhất như thử,
Mậu nhập vương dân bản tịch luận.

Dịch nghĩa

Giữa nhiều bãi sông Hoài bát ngát bỗng thấy có một xóm
Nhà ở đây nhân chỗ giậu thưa gai đổ nát, vạch ra làm ngõ
Gà thấy được ăn thì gọi đàn đến
Ông già không có áo vẫn ẵm cháu đi chơi
Chiếc thuyền đỗ ngoài đồng vểnh lên như đuôi chim, dây đứt thõng xuống
Khóm dâu bị nước gặm còn trơ có gốc
Thương thay đời sống của họ như vậy mà vẫn kể là dân nhà vua
Được ghi vào sổ thật chẳng lầm sao?

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Một xóm trơ vơ giữa bãi Hoài
Cửa sài trổ phía giậu thưa gai
Được ăn, gà đói kêu đàn nhộn
Không áo, ông già ẵm cháu chơi
Thuyền cạn đuôi vênh dây bỏ thõng
Dâu khô nước gặm gốc còn phơi
Than ôi kiếp sống là như thế
Mà kể "dân vua" há chẳng sai?
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Nghiêu Thần » Tiểu thôn