22/05/2024 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 4

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 27/12/2022 04:52

 

Phiên âm

Cổ lai anh hào thận xuất xử,
Vãn vãng sơn điên thuỷ chi chử.
Khước quái hoàng kim hoành đới nhân,
Thiên sử cao danh thuộc ẩn luân.

Dịch nghĩa

Xưa nay các bậc anh hào thường thận trọng trong việc xuất xử,
Thường thường gửi mình nơi đỉnh núi, bến sông.
Chỉ trách bạc tiền ngang ngược dẫn dắt con người,
Khiến cho những bậc nổi tiếng thường nằm trong đám ẩn sĩ.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Xưa nay anh hào trọng xuất xử,
Lấy chốn nước non làm sở cứ.
Vàng bạc, buồn thay! dẫn thế tình,
Chỉ nơi tiềm ẩn có cao danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 4