27/10/2020 14:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ý nghĩ trong mâm cuộc rượu

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 23/03/2009 03:56

 

Ta ngồi nhấm nháp quá khứ
Đắng và ngọt ở đầu môi
Thắng thua ngồi cùng cuộc rượu
Giàu nghèo rồi cũng thế thôi.

Chẳng ăn để mà no bụng
Miễn gặp đây để mà vui
Bạn bè, anh em nhận mặt
Kẻo đụng nhau, để mà...cười.

Chớ có hung hăng, hống hách
Anh em làng xóm đánh nhau
Mất tiền lại thêm phí rượu
Vợ con nhìn thấy mà đau.

Bốn phương tám hướng là nhà
Đừng có Chí Phèo, Bá Kiến
Chớ có A.Q, lắm chuyện
Khổ thân ngày tháng... bôn ba.
T.B, 22.3.2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Ý nghĩ trong mâm cuộc rượu