17/08/2022 23:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Thôi sinh
憶崔生

Tác giả: Hồng Tiêu - 紅綃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 12:01

 

Nguyên tác

深洞鶯啼恨阮郎,
偷來花下解珠璫。
碧雲飄斷音書絕,
空倚玉簫愁鳳凰。

Phiên âm

Thâm động oanh đề hận Nguyễn lang[1],
Thâu lai hoa hạ giải châu đang.
Bích vân phiêu đoạn âm thư tuyệt,
Không ỷ ngọc tiêu[2] sầu phụng hoàng.

Dịch nghĩa

Trong động sâu chim oanh hót oán hận chàng họ Nguyễn,
Dưới hoa cởi bỏ nữ trang đã trộm mang theo.
Mây biếc từ khi bay khỏi không còn thư từ gì nữa,
Ai khi không đã thổi tiêu ngọc để giờ phượng hoàng ủ rũ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong động sâu oanh hờn chàng Nguyễn
Dưới hoa rừng tháo cởi ngọc châu
Mây bay thăm hỏi còn đâu
Ngọc tiêu ai thổi mang sầu cho chim
[1] Tức Nguyễn Triệu trong tích Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai. Trong bài, tác giả ví mình như tiên nữ, Thôi sinh như Nguyễn Triệu, bỏ nàng ra đi.
[2] Dẫn tích Tần Mục Công có tài thổi tiêu dẫn dụ được cả phượng hoàng bay xuống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồng Tiêu » Ức Thôi sinh