17/10/2021 14:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong sương mù
Im Nebel

Tác giả: Hermann Hesse

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2008 05:35

 

Nguyên tác

Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.

Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.

Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar uns leise
Von allen ihn trennt.

Seltsam, im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.

Bản dịch của Quang Chiến

Lạ thay trong màn sương phiêu du!
Cô đơn từng bụi cây, mẩu đá
Cây không nhìn cây nữa
Mỗi vật đều bơ vơ

Trần thế với ta đầy bầu bạn
Khi đời ta còn sáng ánh trời
Bây giờ sương xuống
Chảng nhìn thấy ai

Ai là kẻ thông minh tài trí
Lại không hay bóng tối trên đồi
Lẹ làng - không thoát khỏi
Ngăn ta với mọi người

Lạ thay trong màn sương phiêu du!
Cuộc đời là một nỗi đơn cô
Người không quen người nữa
Mỗi kẻ đều bơ vơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hermann Hesse » Trong sương mù