26/10/2021 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mong một ngày

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2015 08:41

 

Mai mong ngất tạnh chim về
Rừng xanh đồi biếc bốn bề hoang sơ
Bão giông yên ắng đôi bờ
Ai còn tiếc nhớ chiều thơ ngây nào

Vườn khuya hương cỏ lao xao
Xin mùa tan tác đi vào lãng quên
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Mong một ngày