26/09/2022 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 3
恭和御制原韻詠盆中小梅其三

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2013 14:33

 

Nguyên tác

羅浮何事苦相尋,
剩有僊姿伴我吟。
質小容癯清自貴,
冰心定是一生心。

Phiên âm

La Phù[1] hà sự khổ tương tầm,
Thặng hữu tiên tư bạn ngã ngâm.
Chất tiểu dung cù thanh tự quý,
Băng tâm định thị nhất sinh tâm.

Dịch nghĩa

Việc gì phải đến tận La Phù, mất công tìm kiếm
Vẫn còn lại dáng tiên làm bạn với thơ ta
Chất mảnh mai, nét gầy guộc, lại tự tôn vẻ thanh quý
Một cây nhỏ nhắn, rõ ràng là một tấm băng tâm trong sạch

Bản dịch của Phạm Đức Duật

La Phù sao phải cố công tầm
Vẫn dáng tiên xưa vốn bạn ngâm
Chất mảnh mai gầy tôn vẻ quý
Rõ ràng tư chất tấm băng tâm
Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập, NXB Văn hoá thông tin, 2000
[1] Một ngọn núi ở tỉnh Quảng Đông, nhiều hoa quý, cây lạ. Tương truyền Cát Hồng đã đến tu tiên ở đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 3