06/10/2022 14:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thần tiên
Le sylphe

Tác giả: Paul Valéry

Nước: Pháp
Đăng bởi Die Autumn vào 28/03/2009 06:48

 

Nguyên tác

Ni vu ni connu
Je suis le parfum
Vivant et défunt
Dans le vent venu!

Ni vu ni connu
Hasard ou génie?
A peine venu
La tâche est finie!

Ni lu ni compris?
Aux meilleurs esprits
Que d'erreurs promises!

Ni vu ni connu
Le temps d'un sein nu
Entre deux chemises!

Bản dịch của Tế Hanh

Không thấy không biết
Tôi là làn hương
Còn sống, đã chết
Trong làn gió vương

Không thấy không biết
Ngẫu nhiên, thiên tài
Một thoáng đã hết
Nhiệm vụ xong rồi.

Không đọc không hiểu
Bao trí siêu phàm
Có thể sai lầm

Không thấy không biết
Thời gian vú bày
Giữa hai áo thay.
Nguồn: Tập thơ song ngữ "La mort, l'amour, la vie" (Cái chết, tình yêu, sự sống), NXB Tác phẩm mới, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Valéry » Thần tiên