29/10/2020 21:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nai phố

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 01:18

 

Mưa rợp bóng mi
                         mày động gió
Cốm gọi mùa chim ngó đỏ
                                       ngực thu
Nai phố mình Honđa nữ
                                   mắt hoang vu
Cổ tròn bóng hương như rừng tuổi nhỏ
Bờ má sương mưa vân vụ chớp nguồn
Cỏ quên tên chim trống đồng học nói
Đất sớm mai mùa con chữ bói u ơ
Trang ngỏ trắng
                      ngõ hoa mơ tình sử
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Nai phố