22/10/2021 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lạc Thọ đình bài 2

Tác giả: Nguyễn Quý Đức - 阮貴德

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2020 22:59

 

Quê kệch hãy còn đeo cổ thể[1],
Khôn ngoan chửa chút hợp thời trang.
Vốn hay hai chữ gìn hai chữ,
Ngại học một đường làm một đường.
Nay thẳng ơn trên đà xét biết,
Cho nên được dự bậu xênh xang[2].
Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Lối cổ.
[2] Thoải mái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quý Đức » Đề Lạc Thọ đình bài 2