20/01/2022 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Sài Trang Vĩnh Hưng tự
題柴莊永興寺

Tác giả: Chu Khắc Nhượng - 朱克讓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2008 11:30

 

Nguyên tác

柴莊勝景是仙家,
門外頻迎過客車。
寶地笑余能幾入,
一生孤負木蘭花。

Phiên âm

Sài Trang thắng cảnh thị tiên gia,
Môn ngoại tần nghênh quá khách xa.
Bảo địa tiếu dư năng kỷ nhập,
Nhất sinh cô phụ mộc lan hoa.

Dịch nghĩa

Thắng cảnh Sài Trang như cảnh tiên,
Ngoài cửa luôn luôn đón xe khách qua.
Cười ta mấy lần được vào đất báu,
Suốt đời riêng phụ với hoa mộc lan.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Đây miền tiên phật chốn Sài Trang,
Ngoài của xốn xao khách lãm quan.
Đất báu cười ta lười viếng cảnh,
Suốt đời nỡ phụ với hoa lan.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Khắc Nhượng » Đề Sài Trang Vĩnh Hưng tự