10/12/2022 12:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Im lặng!
Тишины!

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 30/07/2008 09:26

 

Nguyên tác

Тишины хочу, тишины!..
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...
         чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.

Тишины...
Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание - молчаливо.
Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее - неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для неё музыкально касанье,
как для слуха - поёт соловей.

Как живется вам там, болтуны,
чай, опять кулуарный авралец?
горлопаны не наорались?
Тишины...

Мы в другое погружены:
в ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы поймём, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.

Bản dịch của Tế Hanh

Im lặng, tôi chỉ mong im lặng
Có lẽ những đường gân đã vỡ rồi chăng?
Im lặng
Hãy để bóng một cây thông
Vuốt ve vừa rơi xuống
Như màn kịch lạnh lùng
Chạy từ cổ đến chân

Những tiếng những lời như cành cây tách ra
Cặp lông mày em sao mà ngời chói?
Hiểu mà không cần lời nói
Im lặng

Âm thanh chậm hơn ánh sáng
Chúng ta thường mở mồm quá to
Mọi sự có mặt đều không có tên
Sống ngang tầm những sắc màu cảm giác

Da cũng như con người
Nó biết cảm biết nghe
Sự vuốt ve như điệu nhạc
Tiếng chim hoạ mi ca hát

Bọn lắm lời!
Các anh làm gì dưới thấp?
Các anh la hét chưa đủ sao?
Im lặng

Ở đây chúng tôi như tắm
Trong dòng bí mật của thiên nhiên
Nghe mùi khói cay
Chúng tôi biết những người chăn cừu xuống núi

Và đêm đến, bữa ăn đã sẵn sàng
Như những cục bóng lặng câm những người chăn cừu hút thuốc

Bầy chó nằm im
Lưỡi lè ra sáng ngời như những cái bật lửa
1964

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » Im lặng!